Petr: Z řeckého πέτρος (kámen, skála, skálopevný).
Gürth: Vesnice v Německu :D